top of page
Nieszczelna rura spustowa zlewu

OKREŚL SWOJE
POTRZEBY UBEZPIECZENIOWE

Ubezpieczenia to kluczowy element zapewnienia sobie i swojej rodzinie bezpieczeństwa finansowego. Niespodziewane zdarzenia losowe, takie jak choroba, wypadek czy klęska żywiołowa, mogą wpłynąć negatywnie na Twoją sytuację materialną. Ubezpieczenia mogą pomóc Ci w pokryciu kosztów naprawy lub wymiany mienia, które uległo zniszczeniu, a także zapewnić ochronę finansową dla Twoich bliskich w przypadku Twojego zgonu.

Ważne jest określenie dokładnych potrzeb ubezpieczeniowych i dobranie pod nie adekwatnych polis. Skontaktuj się ze mną, a odpowiem na wszystkie Twoje pytania i udzielę fachowej porady.

Laweta

OFERTA UBEZPIECZENIOWA

I

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie to ubezpieczenie, które zapewnia finansową ochronę dla Twoich bliskich w przypadku Twojego zgonu. Polisa może również chronić Ciebie w wypadku poważnej choroby czy wypadku. Ubezpieczenie może mieć różną formę i czas trwania, w zależności od Twoich potrzeb i preferencji. Przed podjęciem decyzji warto przeanalizować różne opcje dostępne na rynku. 

II

OPIEKA MEDYCZNA

Prywatna opieka medyczna to ubezpieczenie, które zapewnia szybki dostęp do wysokiej jakości lekarzy-specjalistów. Dzięki niej unikniesz długich kolejek do lekarza oraz otrzymasz leczenie w komfortowych warunkach. Takie polisy mogą obejmować różne usługi, takie jak wizyty u specjalistów, badania diagnostyczne czy zabiegi chirurgiczne. Przed podjęciem decyzji warto porównać zakresy.

III

UBEZPIECZENIE SZKOLNE

Ubezpieczenia szkolne dla dzieci to ubezpieczenie, które zapewnia ochronę finansową w przypadku wypadków szkolnych, np. kontuzji, złamań lub innych urazów. Dzięki temu rodzice nie muszą martwić się kosztami leczenia oraz kosztami związanymi z przerwą w pracy na opiekę nad dzieckiem. Warto w tym przypadku wybrać możliwe szeroką opcję.

UBEZPIECZENIE

NIERUCHOMOŚCI

Ubezpieczenia nieruchomości to ubezpieczenie, które zapewnia ochronę finansową w przypadku szkód spowodowanych przez zdarzenia losowe, takie jak pożar, powódź czy kradzież. Polisy na nieruchomość mogą obejmować różny zakres ochrony (all risk, zdarzenia losowe) oraz dodatkowe ryzyka takie jak OC w życiu prywatnym czy assistance. Warto porównać zakres w różnych Towarzystwach.

IV

V

UBEZPIECZENIE

KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenia komunikacyjne to ubezpieczenie, które zapewnia ochronę finansową w przypadku szkód spowodowanych przez Twoje pojazdy, takie jak kolizje, kradzieże czy zdarzenia losowe. Polisy ubezpieczeniowe na pojazdy mogą obejmować różne rodzaje ochrony, w tym ubezpieczenie OC, AC, NNW, assistance. Warto porównać zakres w różnych Towarzystwach.

bottom of page